Islams lover er de beste og mest fullkomne noensinne

Artikler

Tradisjonen, eller systemet som Islams profet – måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie – etablerte for muslimene, var lik Profeten selv. Det var det beste systemet noensinne. Slik må det vel være. 42

Profeten Muhammed – den beste veilederen for menneskeheten

Artikler

I navnet til Allah, den barmhjertige, den nåderike Priset være Allah, all verdens Herre. Velsignelse og fred være over Muhammed og hans rene familie. Evig forbannelse være over alle deres fiender til dommedagen inntreffer. Hvordan konverterte mennesker til Islam mengdevis? 36