Hvordan konverterte mennesker til Islam mengdevis?

Artikler

Islams profet – måtte Allah velsigne ham og hans familie – bodde omtrent 13 år av sitt liv i Mekka etter det hellige profetiske kallet. Deretter flyktet han til Medina. Han var der til han ble martyr forgiftet på denne dagen her – dvs. 28. Safar. 38

Profeten Muhammed – den beste veilederen for menneskeheten

Artikler

I navnet til Allah, den barmhjertige, den nåderike Priset være Allah, all verdens Herre. Velsignelse og fred være over Muhammed og hans rene familie. Evig forbannelse være over alle deres fiender til dommedagen inntreffer. Hvordan konverterte mennesker til Islam mengdevis? 36