Guds største Id Ghadir Khom

Utvilsomt har de guddommelige tradisjonene vært slik at Gud skulle ha utvalgte stedfortredere for sine sendebud og sine profeter. Disse stedfortrederne skulle oppfylle visse betingelser og ha gode egenskaper. På grunnlag av dette skulle påta seg ansvar om å formidle budskapet for å veilede mennesker og være rettferdige kalifer for

Ikke ødelegg din samvittighet og din tro så du ikke blir urettferdig person

Spesialiserte studier i sosial og kriminologisk vitenskap, i tillegg til statistikker og spørreundersøkelser, har bevist at menneskeskapte lover ikke forhindrer mennesket fra å begå forbrytelse. Det er bare samvittighet og tro som verner mennesket og dets vilje fra å begå urettferdighet og forbrytelse. Mer presist sagt, hvis menneskets samvittighet var

Vi må redde ungdommer fra villfarelse

Alnabah-nettverk – ungdommer har behov for oppmerksomhet, beskyttelse og veiledning – med disse klare og tydelige ordene introduserte den religiøse autoriteten ayatolla Sayid Sadik al-Hussaini al-Shirazi talen da en rekke personligheter og ungdommer bosatt i Amerika besøkte ham. I Amerika og andre vestlige land er det millioner av ungdommer som

Marji Shirazis ord om Profeten Muhammed (fvmh&hf)

- Hvis verdens mennesker ønsker for seg selv det beste, så må de følge biografien til den ærefulle profeten (fvmh&hf) og ta hans moral til forbilde. - Den ærefulle profeten (fvmh&hf) er forbilde for menneskeheten. - Under alle tilstander representerte Allahs sendebud (fvmh&hf) høyeste form av trofasthet og hengivenhet, ærlighet og pliktoppfyllelse, god moral og

Marji Sayid Sadik Shirazis ord om religion

1. Religion betyr metode for væremåte i dette livet. 2. Falskhet er splittet, men sannheten fremstår alltid som ett. 3. Så lenge alle profeter sendes av en gud, så er deres metode felles. 4. Et friskt menneske driver med sine gjøremål på vanlig måte. Til gjengjeld har den syke vanskelighet med å stå opp og sitte. Slik

Nei til alle former av korrupsjon

31

Det menneskelige aspektet krever at vi avviser alle former for korrupsjon, under alle omstendigheter i livet. Det første og endelige målet består i å bevare menneskets menneskelighet. Å bekjempe korrupsjon er viktigst hjørnestein for å oppfylle dette målet. Det er ingen forbindelse mellom menneskelighet og korrupsjon. Kanskje det er mest

Hva vet verden om Islam?

I barmhjertig og nåderik Allahs navn Tyrannene fra Bani Ummayah var mer urettferdige enn Firaoun og Namrod Annabaa nettverket: Ingen tyranner klarer å viske bort alle historiske dokumenter og bevis, som bekrefter deres urettferdighet og forsøk på å lure mennesker. Urettferdigheten til Firaoun og Namrod ble avslørt, selv om de