‘’Ana’’ er Guds farge – tema for niende intellektuelle samling av Marji Shirazis sønn

Syvende intellektuelle arrangement ble holdt av marji ayatolla sayid Sadiq al-Hussaini al-Shirazis sønn Hojjatol Islam va al-muslimin Sayid Hussain Shirazi, i Marjis kontor i hellige byen Qom, torsdag attende jamadi al-awal, 1438 EH, 16.02.2017.
Deltakere i arrangementet var lærde, medlemmer av kontoret til Marji Shirazi, gjester fra Irak og Syria, religionsstudenter og religiøse og kulturelle aktivister.
I dette arrangementet tok opp Marji Shirazis sønn tema: ‘’Ana’’ er Guds farge.
Her er kort hovedpunkt i talen:
I barmhjertige og nåderike Allahs navn
Priset være Allah, all verdens Herre. Måtte Allahs velsignelse være med Mohammed og hans rene slekt. Måtte Allah forbanne alle deres fiender til dommedagen. Den opphøyde sa: «Allahs farge og hva er bedre enn Allahs farge? Vi er Hans tilbedere.» Sorah 2, vers 138.
«Dere som tror! Den som snur fra sin religion får vite at Allah kan bringe et annet folk som elsker Ham og som Han elsker. De er ydmyke overfor de troende og de er sterke overfor de vantro. De kjemper for Allahs sak og frykter ingen kritikk. Dette er Allahs godhet. Han gir den til hvem han ønsker. Allah er stor og velinformert.» Sorah Maidah, vers 54.
«Vi har hedret Adams barn og løftet dem på land og hav og tildelt dem god forsyning og utmerket dem meget fremfor mange andre ting vi skapte.» Al-Israh, vers 7.
«Han satt under deres tjeneste det som er i himmelen og det som er i jorden, alt dette kommer fra Ham. I dette er jærtegn for et folk som tenker.» Al-Jathiyah, vers 13.
«Han er den som skapte alt på jorden for dere.» Al-Bakrah, vers 29.
«Vi kommer til å vise dem våre tegn i horisonten og i dem selv.» Fosilat, vers 53.
«Hans følgesvenn vil si: «Herre! Jeg har ikke gjort ham overtreder, men han farte vill langt vekk fra veien.» Sorah 50, vers 27.
«Ikke bli svake og ikke bli triste. Dere vil være de høytstående, hvis dere var troende.» Al Imran, vers 139.
Profeten Muhammed (fvmh&hf) sa til Abo Thar: «En mann blir ikke forståelsesfull om religionen i fullstendig grad før han ser alle mennesker i forholdet til Allah som kameler. Så burde han videre anse seg selv for å være den minste verdifulle.»
Imam Ali (fvmh) sa: «Anser du deg selv for å være en liten form, når den største verden bor inn i deg?»
Imam Al-Sadik (fvmh) sa: «Jeg anbefaler dere å behandle godt deres tante, palmetreet, for det ble skapt av leiren til Adam.»
Imam Al-Sadik (fvmh) sa: «Troende er lik kamel med ring i sin nese, hvor de trekkes, føyer de seg etter.»
– Reisen Apollo 11 til månen og menneskets nedstigning på månens overflate og deres tilbakekomst til jorden etter runde rundt jorden, inkluderte million kilometer. Dette kostet mye energi. Men de første minuttene av reisen kostet mer enn resten av de million kilometerne. For tiltrekningskraften i de første milene og motstand mot atmosfæren og komme seg unna den store sirkelen krevde hele kraften, men etter å ha passert sirkelen så trengtes nesten ikke noe kraft mer. Motsatt er tilfelle når man går opp fjell. Jo mer man går oppover, jo vanskeligere blir det.
– Å komme opp til toppen av fjellet Mount Everest: Største innsats mennesket kan gjøre gjennom historien gjelder å komme opp på fjellet Mount Everest. Til tross for millioner menneskers prøve på å stige opp til toppen av fjellet hvert år, men så klarer de fleste ikke å gjøre det, selv etter å ha brukt mange krefter og midler. De kommer tilbake mislykket. Dette skjer til tross for at de bruker mye krefter og ressurser. Grunnen til dette er mange grunnleggende faktorer, blant annet:
1. Mangel på vilje og initiativ.
2. Mangel på forsyning.
3. Mangel på utstyr.
4. Ulike værforhold. Man må noen ganger stoppe for lang periode på grunn av sterk vind.
5. Ikke god beregning i forholdet til hvordan veien er, hvilke utfordringer man møter på veien.
– Kjernen i menneskelig sjel er ‘’Ana’’. Det er en motstridende blanding som består av to former: 1. En høy form for Ana. 2. En lav form for Ana. Disse to formene utgjør de viktigste faktorene for suksess og ødeleggelse i mennesket. Dette er basert på hva de er forbundet med. Det er mulig å fjerne forbindelsen på to måter: 1. Livet og dets aspekter. 2. Ved møte med annet menneske. Å konfrontere livet med det høye og mennesket med det lave.
– Det er mulig å forkorte det vi nevnte med dette diktet som beskriver palmetreets frukt: «Jeg er den høye, jeg er den høye, men min pris er ikke høy.»
– Livet er veldig vanskelig. Det er ikke et frø av toleranse. Av livets trekk er ikke vennlighet. Man må forholde seg til det på vanskelig måte, uten grenser, og med sterk mestring og gode ferdigheter. Dette er slik Ana den høye, sta formen kan forstås. Man må akseptere ana formen som er høy, og avstå fra formen ana som er lavtstående.
– Alle mennesker tenker med logikk av ana som er høy. Derfor er det ikke mulig å leve med dem, med mindre man oppgir alt som kan gi et inntrykk av ana med høy form.
– Beskjedenhet er ikke negativt. Det betyr ikke å stoppe arbeidet og slutte med å forholde seg til livets dybder. Å ta hensyn til det andre menneskets følelse betyr ikke nødvendigvis å trekke seg tilbake fra et arbeid. Hadithen sier ‘’Han skal se på mennesker lik kameler.’’ Dette gjelder i konfrontasjon av arbeidets utfordringer. Men når en er i møte med et annet menneske, så må en være ydmyk.
– Ana høy form i forbindelse med arbeid betyr at mennesket har ingen hindring, for Allah sa: «Alt i himlene og på jorden er satt under deres tjeneste.» Hele eksistensen er ydmyket foran mennesket.
– Den praktiske delen må ikke involvere ana med lav form. Den menneskelige delen må ikke involvere ana med høy form.
– Ana, med høy form, er kun en overbevisning:
1. Om ubegrensede krefter.
2. Om budskap og ansvar.
3. Gjør din oppgave og ikke legg ansvar på andre. Imamen, fvmh, sa: «Forbannet, forbannet være den som legger sin byrde over andre mennesker.»
– Ana med høy form forstørrer sirkelen av effekt og som er fem: 1. Kunnskap og kjennskap. 2. Mestring og ferdighet. 4. Erfaring. 5. Funksjonell og strategisk planlegging. Gjennomføring og utføring.
– Viktigste årsak til at denne kjernen i menneskelig sjel mislykkes er følgende tre faktorer: 1. Gener. 2. Tilbøyeligheter. 3. Oppvekst, som igjen inkluderer familie, samfunn og skole.
– Resultatet: Kjernen Ana er begrenset i mennesket fremfor andre skapninger. Det er den guddommelige kjernen, som er gitt Hans skapelse. Resultatet av dette er følgende:
1. Alle skapninger, til og med dyr, er kun verktøy for å reagere og svare på effekter. Til gjengjeld er mennesket det som produserer valg. Det er en maskin som lager valg, uten at andre leder ham til det. Hans valg er ikke et resultat av natur, oppvekst, miljø eller gener.
2. Historien til et menneske skriver ingen andre enn mennesket, med full frihet.
3. På grunn av dette sier imamen (fvmh): «Den som kjenner sin sjel, kjenner sin Herre.

Leave a Reply