Kontoret av Marji Shirazi møter borgermester i Karbala og pilegrimsfarere fra Bagdad og Ammarah

Kontoret av marji ayatolla sayid Sadiq al-Hussaini al-Shirazi i byen Karbala møtte en rekke personligheter i løpet av de siste dagene av Jamadi al-Awal, 1438 EH. Kontoret møtte borgermester i hellige Karbala ostad Nasif Jasim al-Khatabi og snakket om byen Karbala, hvilken status den hadde, og hvor viktig det var å spre lærdom av Ahl al-Bait (fvmd), ikke bare i Irak, men i hele verden. Videre ble det diskutert om tjenester og tilbud som må gis pilegrimsfarere, og at det ikke skal være vanskeligheter for de som kommer på besøk til Imam Hussains helligdom.
Videre fortsatte kontoret av Marji Shirazi å møte delegasjoner av pilegrimsfarere. De møtte organisasjonen madad ya mehdi fra byen Bagdad. De snakket om imam Hussains revolusjon og hans sosiale og politiske reformer og andre aspekter ved livet. Videre ble det presisert hvor viktig det er å ta lærdom fra Imam Hussains (fvmh) metode. Det ble fremhevet at imamens prinsipper og verdier var Islams prinsipper og verdier.
Det ble diskutert i møtene om menneskelig fullkommenhet i henhold til Koran og hadith. Det ble diskutert hvor viktig det er at troende når fullkommenhet i det verdslige livet, og at det er målet med skapelsen, slik som beretningene av Ahl al-Bait (fvmd) har nevnt.
Av de som besøkte kontoret var en gruppe av troende fra byen Ammarah, ca. tre hundre kilometer sør for hellige Karbala. Det ble diskutert med hvordan en troende kan bygge sin personlighet gjennom å praktisere islamske lover og regler på nøyaktig måte. Videre ble det diskutert hvor nødvendig det er med individuell og sosial utvikling, og at man burde vite hvordan man gjør det via vers fra Koranen og hellige beretninger. #marjishirazi #norskshirazi

Leave a Reply