Marji Shirazi – Fattigdom er årsaken til mange problemer i muslimske land

Marji ayatolla sayid Sadiq al-Hussaini al-Shirazi (måtte Allah forlenge hans liv) sa i sin samtale med Hujjatul Islam Sayid Adnan Jolokhan:
Jeg levde under monarkiet i Irak. Jeg husker en hendelse som skjedde på den tiden. En domstol dømte en person til dødsstraff. Mange ropte i protest mot denne dommen. Aviser, blad og andre domstoler, etater og forsamlinger krevde unntak fra denne dommen. Det ble mye diskusjon om denne dommen. Ett år pågikk diskusjoner. Alt dette ble gjort for at en person i Irak ikke skulle bli henrettet. Etter denne perioden ble han likevel henrettet. Til gjengjeld ble det på Saddams tid drepte tusenvis av mennesker, og ingen kjenner til nå hvor de er gravlagt.
Så tilføyet Marji Shirazi: Under monarkiets tid i Irak da vi pleide å dra fra byen hellige Karbala til byen hellige Kazimiyah, så vi langs mange veikanter gårder av bygg og spelt. Aviser snakket daglig om Iraks eksport. Det ble eksportert store mengder av bygg, spelt, dadler, frukter og mye annet. Men se nå på hvordan situasjonen i Irak er.
Videre sa Marji Shirazi: I denne perioden av Iraks historie, i femtitallet, hadde fattige råd til å spise kjøtt, unntatt få dager i året. De kunne kjøpe og spise kjøtt daglig, men i mindre grad enn de rike og de som hadde god inntekt. Generelt var Iraks situasjon bra. Men se nå på Iraks situasjon.
Når det gjelder sikkerhetssituasjonen i Irak, så sa Marji Shirazi: I Irak, på den tiden, i femtitallet, så kunne kvinnen i hellige byer, som Karbala og Najaf, å forlate sitt hus alene i midten av natten, for å dra på ziyarah. Hun var i trygg situasjon og trengte ikke å frykte noe.
Så snakket Marji Shirazi om forholdene i andre muslimske land. Han sa: Jeg leste i avisen om et muslimsk land. Andelen av folket der som lever under fattigdomsgrensen er 80 prosent! Derfor ser du mange problemer i dette landet. Mange problemer som skjer skyldes fattigdom.
En av gjestene spurte Marji Shirazi om hvorfor irakere i femtitallet og før det hadde det bra?
Marji Shirazi svarte: Av årsakene til den gode situasjonen i Irak i løpet av denne perioden er at du ikke så hendelser av konflikter mellom folk, fra lokale områder, fra byer og fra samme gate. Du så ingen som ble trist av andre og avstå fra andre. Dette skjedde ganske sjelden og nesten aldri.
Mange folk var fornøyde med sitt liv. Folk så ikke etter hvem som har bedre økonomi enn dem. Mange av folk var slik som den feilfrie imamen (fvmh) sa: «Jeg er fornøyd med andelen jeg har.»
I slutten av sin samtale presiserte Marji Shirazi: Likevel utvilsomt vil forholdene i Irak være like gode som før. Det som skjer i Irak nå er kun midlertidig prosess.
Hojjatul Islam va al-muslimin er av ledelsen i Abbasi helligdommens administrasjon i hellige byen Karbala. Han besøkte Marji Shirazi i hellige byen Qom, åttende av Jamadi al-Awal, 1438 EH, 06.02.2017.

Leave a Reply