Vil hasardspill være forbudt kun fordi det brukes for formål som angår pengespill?

Vil hasardspill være forbudt kun fordi det brukes for formål som angår pengespill?
Svar: Kriteriet for å anse spillet forbudt kan være måten spillet er laget på og hvordan det er spesifisert at det skal brukes, men det kan ofte være slik at bruk ikke er relevant for å vurdere om spillet er forbudt eller ikke.

Leave a Reply