Hvis menneskets ånd beskrives for å være, slik som den opphøyde sa, ‘’av Hans ånd,’’ for å hedre den og beære den

Spørsmål: Hvis menneskets ånd beskrives for å være, slik som den opphøyde sa, ‘’av Hans ånd,’’ for å hedre den og beære den – ikke ment i virkelig forstand – så hvordan kan denne ånden forandre seg til ond?
Svar: Den opphøyde Allah fortalte idet han gjenga hvordan Adam ble skapt av leire og sand: «Hvis jeg formet den og blåste i den Min ånd…’’ Sorat Al-Hajar, 29. Allah svarte på et spørsmål som angikk ånd og sa: «De spør deg om ånden. Si: Ånden kommer fra min Herres befaling.» Al-israh, vers 85. Dette betyr at ånden som ble blåst i profeten Adam, profeter og deres etterfølgere av hans slekt er denne ånden som alltid forblir hedret. Når det gjelder ånden som er i enhver person fra Adams barn så er den i starten hedret og beæret, men når mennesket vokser opp og blir påvirket av dårlig oppdragelse eller dårlig omgivelse, så vil ånden miste noe av sin ære, og på grunn av personens vantro, eller avgudsdyrkelse, eller syndighet forandrer denne ånden seg til ond. Det som beviser dette er hadithen som sier: «Enhver blir født etter fitr (den opprinnelige tilstanden, muslim), men foreldrene er de som gjør sin sønn jøde, eller magosi, eller kristen.»

Leave a Reply