Marji Shirazi – Fortell hele verden historien om Imam Alis (fvmh) lederskap

Avisredaktører fra Irak kom på besøk til Marji Shirazi, 27. Rabi al-Thani, 1438 EH, 26.01.2017. Marji Shirazi sa til gjestene: «For fjorten århundrer regjerte Ali ibn Abi Talib (fvmh) fra Irak til halvparten av jordkloden. Han regjerte dypt inn i Europa, dypt inn i Afrika og Midtøsten. I løpet av hele denne tiden har ikke historien rapportert at en person døde av sult. I løpet av hele denne tiden har ikke historien rapportert at en person ble drept for politiske årsaker, og det ble ikke rapportert at noen ble fengslet for sine politiske meninger.
Så tilføyet Marji Shirazi: Nå fins ikke dette, selv i meget demokratiske land. I hele jorden fins ikke det. Dette må vi fortelle hele verden.
Så sa en av gjestene til Marji Shirazi: Har dere spesielle anbefalinger å gi til det irakiske folket?
Marji Shirazi svarte: Jeg anbefaler irakere å forene sjiaer, spesielt ungdommer, ungdommer på skoler, universiteter og andre steder. Ungdommer må ikke komme utenfor linjen til Ahl al-Bait, fvmd, linjen til Ahl al-Bait (fvmd) i forholdet til problemstillinger som angår dogmer og god etikk. Jeg ber til Allah om å gi hele det irakiske folket suksess og lykke

Leave a Reply