Imam Mehdi (måtte Allah fremskynde hans ankomst) følger ingen andre fotspor enn fotspor av hans ærefulle forfedre.

Imam Mehdi (måtte Allah fremskynde hans ankomst) bygger ikke grunnlaget for sitt styre på fundamenter av skarphet og vold, men han bygger sitt styre bare basert på rettferdighet, enkelthet, nåde og godhet. Videre skal Imam Mehdi (måtte Allah fremskynde hans ankomst) dømme mennesker og kalle dem til hans kunnskap i henhold til Profeten Dawouds (fvmh) dom. Imam Mehdi (måtte Allah fremskynde hans ankomst) kommer til å være vennlig og nådig med mennesker og fattige. Like mye som dette vil han holde øye og føre tilsyn med hans representanter og embetsmenn..
– Marji Shirazi

Leave a Reply