Marji Shirazi i samtale med kvinnelige Hawza-studenter – Verdien til en person er avhengig av hans kunnskap, gudfryktighet og gode manerer

Marji ayatolla sayid Sadiq al-Hussaini al-Shirazi (måtte Allah forlenge hans liv) fikk besøk fra kvinnelige Hawza-studenter fra hovedstaden Teheran. Gjestene kom til hans hus i hellige byen Qom, 26. Rabi al-Thani, 1438 EH, 25.01.2017. De hørte på hans veiledninger.
Marji Shirazi sa i denne anledningen til sine gjester: Tre ting avgjør enhver person sin verdi, uansett om personen var kvinne eller mann, uansett om han var ungdom eller godt vokst. Disse tingene er med på å høyakte mennesket gradvis. Disse tre tingene er:
1. Kunnskap. Koranen sier til den mest ærefulle av de første og de siste, den mest kunnskapsrike av de første og de siste, vår mester Allahs sendebud (fvmh&hf), angående kunnskap «Si: «Herre, forøk min kunnskap.» Taha, vers 114. Det betyr at kunnskap har ingen grense.
2. Gudfryktighet. Det vil si å avstå fra synder og forbudte ting.
3. Gode manerer. Det betyr ikke bare å behandle andre på god måte, men det inkluderer tålmodighet, ærlighet, mildhet og andre gode egenskaper.
Så presiserte marji Shirazi: Disse tre tingene er verdier. Jo mer en person holder seg til disse verdiene og intensiverte sin handling i henhold til dem, desto større verdi vil han ha. Jo mer mennesket jobber for å motivere andre til å overholde slike verdier i enda større, lærer dem eller veileder dem til slike verdier, desto mer verdi vil han ha.
Så tilføyet Marji Shirazi: Å vise gudsfrykt og gode manerer fratar ikke mennesket tid, men det viktigste er å ha vilje. Mennesket må ha vilje til å vise gudsfrykt mer og mer. Dette er mulig. Mennesket må ha vilje til å vise gode manerer. Dette er mulig. Til gjengjeld krever kunnskap tid.
Deretter forklarte Marji Shirazi: Dere troende kvinner! En hvilken som helst person av dere kan øke sitt nivå av gudsfrykt. Dere kan bestemme å ha mer gode manerer. Slik vil deres dag være annerledes enn dagen før. Det kan hende at en person har et nivå av gudsfrykt på ti prosent, men med viljestyrke kan man øke nivået til nitti prosent i løpet av en dag. Dette er mulig. Det er ikke umulig. Når det gjelder kunnskap, så er dette ikke mulig. Menneskets kunnskapsnivå kan ikke forøke seg plutselig fra ti prosent til 15 eller 20 prosent. Slik er det fordi kunnskap krever tid, studering, lesing, forskning og skriving. Den krever mye tid. Derfor sier Koranen til Profeten Muhammed (fvmh&hf) at han skal si: «Herre, forøk min kunnskap.»
Videre presiserte Marji Shirazi: Allhamdulillah, til tross for problemer dere har, har dere bestemt å følge ferden til Hawza Ilmiya til Ahl al-Bait, veien til Ahl al-Bait og linjen til Ahl al-Bait, fvmd. Dere fikk suksess til kunnskapsmessig fremgang. La denne fremgangen være vedvarende. Ikke la den begrense seg til få timer, kun når dere befinner dere i Hawza for å undervise eller for å lære. Forøk heller deres kunnskap i fridager, og i alle tider.
Så tilføyet Marji Shirazi: Videre får dere også fokusere på å forøke deres nivå av gudfryktighet. Begynn med å se på anbefalingene til Profeten Muhammed (fvmh&hf). Han har tusenvis av anbefalinger angående denne saken. Det er en anbefaling av disse anbefalingene som er veldig viktig. Det er nøkkelen til gudfryktighet. Jeg har ikke funnet i anbefalingene til Profeten (fvmh&hf) at han vanligvis gjentok en anbefaling tre ganger. Unntaket er denne anbefalingen, hvor han sa: «Ikke bli sint! Ikke bli sint! Ikke bli sint!» Derfor avstå fra sinne og reduser denne tilstanden i dere. Dette kan gjøres gradvis, selv om det kan være vanskelig. Det er beklagelig at mennesket avstår fra noe som er mulig å gjøre. Sinne og raseri løser ingenting, verken i denne verden og i det neste livet. Sinne og raseri medfører verdens og det hinsidige livets ødeleggelse.
Når det gjelder gode manerer så Marji Shirazi: Når det gjelder gode manerer, så sa Profeten Muhammed (fvmh&hf): «Den som sitter nærmest meg på dommedagen er den som har mest gode manerer.» Den kvinnen av dere som har i hele sitt liv mest gode manerer eller mer gode manerer enn andre vil være nærmest Sayyedah Fatima al-Zahra (fvmh). Den som har minst gode manerer vil være lengst unna henne. Kriteriet for å være i nærhet til Ahl al-Bait (fvmd) på dommedagen er å ha gode manerer.
Til sist avsluttet Marji Shirazi sine verdifulle anbefalinger med å si: Bestem dere for å øke deres nivå av gudfryktighet og gode manerer. Bestem dere for å søke mer kunnskap. Vit at i den grad deres nivå av kunnskap øker, så vil dere lykkes enda mer til å tjene Ahl al-Bait (fvmd), og dere vil ha større sjanse til å veilede mennesker til Ahl al-Bait (fvmd). Det er ikke nok å bare bestå en Hawza-leksjon hundre prosent, men bruk tiden i sin helhet for å søke kunnskap, til og med når dere har fridager. Forøk deres kunnskap enda mer. Jeg ber til Allah om å gi alle dere suksess

Leave a Reply