For det andre er det ikke lov å gå til en strengere overgang når man påbyr godhet og forbyr ondskap

For det andre er det ikke lov å gå til en strengere overgang når man påbyr godhet og forbyr ondskap, med mindre det forrige stadiet ikke var resultatgivende. Hvis det gode ordet var nok for å oppfordre til det gode og forby det onde eller å forhindre det, så har ikke den som oppfordrer eller den som forbyr retten til å bruke skarpe ord.
For det tredje har slektninger av den drepte retten til å unnskylde drapsmannen, som drepte med vilje og ikke kreve at han blir henrettet. Allah, den opphøyde, sa i Koranen: “Deri har Vi foreskrevet for dem: «Liv for liv, øye for øye, nese for nese, øre for øre, tann for tann, og for sår gjengjeldelse.» Men den som ettergir som et offer, kan deri finne soning (bot for sine synder).” Koranen, surah 5, vers 45.
I Sahih hadith av Imam al-Sadik (fvmh) om tolkning av Allahs ord: “Men den som ettergir som et offer, kan deri finne soning (bot for sine synder),” så sa imamen (fvmh): “Han bøter for sine synder i den grad han tilgir.” (Al-Wasail, utgitt av Al al-Bait, bind 28, s. 119, kapittel 57,hadith nr. 1)

Leave a Reply