Eksistensen av Imam Mehdi og kjennskap til ham som imam det er påbudt å adlyde er en rot av Islams røtter

Eksistensen av Imam Mehdi og kjennskap til ham som imam det er påbudt å adlyde er en rot av Islams røtter. Det er utvilsom og kjent sak. Når en sak er kjent og berettet gjentatte ganger, så er å trekke den i tvil og diskusjon å diskutere på galt grunnlag og betvile saker som er eksistensielle.
Marji Shirazi (måtte Allah forlenge hans liv)

Leave a Reply