Marji Shirazi – Tilsidesettelse av den religiøse organisasjonen og eldre opptatt med tåpeligheter og småting utsetter samfunnet for stor katastrofe

26. Rabi al-Awal, 1438 EH, 26.12.2016, kom på besøk til Marji Shirazi en rekke representanter, politiske aktivister og lærde fra Europa og Irak. Blant dem var Hujjatul Islam Sheikh Qasim Al-Nakash fra Danmark og Ostad Jawad al-Attar, en irakisk politiker fra Bagdad. Under besøket snakket al-Attar om forholdene i Irak. Han

Den andre religionsvitenskapelige samlingen ledet av Marji Shirazis sønn

Andre religionsvitenskapelig samling ble holdt. Under dette arrangementet holdt Marji Shirazis sønn, Hujjatul Islam va al-muslimin, Sayid Hussain Shirazi tale. Arrangementet var i Qom, torsdag, 29. Rabi al-Awal, 1438 EH, 29.12.2016. Under dette arrangementet snakket Marji Shirazis sønn om følgende tema: Frivillig religiøst arbeid. Han begynte sin tale med henvisning

Imam Shirazi-fundamentets pressemelding om det nye året

I forbindelse med nyttårs pressemelding, oppfordret Imam Shirazis verdensomspennende fundament til sosial rettferdighet, løsning av problemer, motstand mot fattigdom og uvitenhet, opprettholdelse av brorskap og kjærlighet, og sikring av trygghet for alle: I Allahs, den barmhjertiges, den nåderikes navn Nå som det nye året har kommet, så lever verden fremdeles under mange

Kontoret av Marji Shirazi ønsker Allamah Talib al-Jawheri god helse

Kontoret av Marji Shirazi i Qom ringte sønnen til Allamah Talib al-Jawheri, en kjent lærd i Pakistan. De spurte om Allamah Jawheris helse etter å ha hørt nyheter om at han fikk hjertestans. I telefonsamtalen fortalte representanten av Marji Shirazi at Marji Shirazi hilser på Sheikh Jawheri og ønsker ham god

Marji Shirazis representant besøkte Imam Shirazi-senter i Cuba

En av representantene for Ayatolla Sayid Sadiq al-Hussaini al-Shirazi (måtte Allah forlenge hans liv), Hujjatul Islam Sheikh Sibawe, besøkte Imam Shirazi-senteret i Cubas hovedstad Havanna. Under besøket fikk Sheikh Sibawe oversikt over senterets aktiviteter. Han deltok i markeringene som ble holdt i senteret, til minne om bursdagen av Islams Profet

Den tiende markering for åpning av Hawza Khatim al-Anbiyah i Bahrain

1438 EH, desember 2016, ble det holdt tiende markering i Bahrain for åpning av Hawza Khatim al-Anbiyah. Under markeringen deltok lærde og religionsstudenter. I arrangementet holdt en av representantene til Ayatolla Sayid Sadiq al-Hussaini al-Shirazi (måtte Allah forlenge hans liv) en tale. Representanten var leder av Hawza Khatim al-Anbiyah, Hujjatul

Religionsstudenter fra Bagdad besøkte kontoret av Marji Shirazi i Karbala

Religionsstudenter fra Bagdad besøkte kontoret av Marji Shirazi i Karbala. De møtte representanter og medlemmer av kontoret. Under dette besøket presiserte representantene av kontoret til Marji Shirazi at det er viktig å søke kunnskap, være gudfryktig og ha gode manerer. Dessuten ble det presisert at det er viktig å spre

Religionsvitenskapelige samlinger ledet av Marji Shirazis sønn

I 20. Rabi al-Awal, 1438 EH, 20.12.2016, ble det holdt første religionsvitenskapelige arrangement med tale av Marji Shirazis sønn, Hujjatul Islam va al-muslimin Sayid Hussain al-Shirazi. Arrangementet ble holdt i byen Qom. Under arrangementet deltok lærde, Hawza-lærere og andre intellektuelle personligheter. Under arrangementet redegjorde Marji Shirazis sønn for noen religionsvitenskapelige tema. Videre