Pressemelding fra Imam Shirazi fundamentet angående Ziyarat al-Arbain

Imam Shirazi verdensomspennende fundament har utgitt en pressemelding i forbindelse med ziyarat al-arbain, Safar 1438 EH. I denne pressemeldingen presiseres det at pilegrimsfarere må vise oppriktighet og sympati overfor Allahs sendebud og hans rene ahl al-bait, fvmd. Videre må de ha til hensikt å behage deres hjerter ved å delta i felles bønner. De må representere lærdommen av retningen til Imam Ali fvmh og fatwa av Maraji. De må unngå å blande seg i politiske og sekundære saker. Dessuten må de respektere sjiamuslimske autoriteter og islamske helligdommer.
Så er det blitt presisert i samme melding at plakatene som inneholder veiledninger fra maraji lærde burde bli respekterte av alle, spesielt irakiske borgere. I meldingen står det: Hvis dere ser en naiv person ødelegge en plakat med bilde av maraji, spesielt bildet av ayatolla Sayid Sadiq al-Hussaini al-Shirazi, så skal ikke reaksjonen være langt fra det kloke. Dere skal følge anbefalingene til hans eminent, som kaller hans tilhengere og pilegrimsfarere til enhet, samarbeid, tålmodighet og toleranse under slagordet ‘’Al-Hussain forener oss.’’
Fundamentet påpekte at parader som jobber og har jobbet for å tjene imam Hussains (fvmh) gjester burde ikke bli svekket som følge av upassende handlinger og ord. Medlemmer av slike parader er tjenere av Imam Hussain, fvmh.

Leave a Reply