Troende gratulerer Marji Shirazi for fødselsdagen til Sayyedah Zahra fvmh

I forbindelse med fødselsdagen til Fatima al-Zahra, fvmh, datteren av Profeten Muhammed, fvmh&hf, kom en gruppe av lærde, kjente personligheter, troende og elskere av Ahl al-Bait, fvmd, til huset av den religiøse autoriteten ayatolla Sayid Sadik al-Hussaini al-Shirazi (måtte Allah forlenge hans liv) i Qom. De kom morgen av tirsdag,

En årlig minnemarkering for martyren Sayid Hassan al-Shirazi

Hawza Zainabiya i Damaskus holdt en årlig minnemarkering for martyren Ayatolla Sayid Hassan al-Hussaini al-Shirazi. Markeringen fant sted lørdag, 16. Jamadi al-Akhar, året 1437 etter Hijra. Under markeringen kom lærde, representanter for Marji Shirazis kontor i Syria, lærere i Hawza, religionsstudenter og en gruppe av folk bosatt i Syria. Markeringen startet med

Ikke ødelegg din samvittighet og din tro så du ikke blir urettferdig person

Spesialiserte studier i sosial og kriminologisk vitenskap, i tillegg til statistikker og spørreundersøkelser, har bevist at menneskeskapte lover ikke forhindrer mennesket fra å begå forbrytelse. Det er bare samvittighet og tro som verner mennesket og dets vilje fra å begå urettferdighet og forbrytelse. Mer presist sagt, hvis menneskets samvittighet var

Vi må redde ungdommer fra villfarelse

Alnabah-nettverk – ungdommer har behov for oppmerksomhet, beskyttelse og veiledning – med disse klare og tydelige ordene introduserte den religiøse autoriteten ayatolla Sayid Sadik al-Hussaini al-Shirazi talen da en rekke personligheter og ungdommer bosatt i Amerika besøkte ham. I Amerika og andre vestlige land er det millioner av ungdommer som

Delegasjon fra Imam Sadik organisasjonen besøker den irakiske ambassadøren i Danmark

En delegasjon fra Imam Sadik (fvmh) organisasjonen i Danmark besøker den irakiske ambassadøren i det danske riket, Dr. Alaa al-Jawadi, fordi han tidligere besøkte organisasjonen. Lederen av delegasjonen var representant av ayatolla Sayid Sadik al-Hussaini al-Shirazi i Danmark, Hujjatul al-Islam Sheikh Hassan al-Asadi og oppsynsmann i administrasjonen til organisasjonen, Hujjatul Islam

Konferanse om kvinnerettigheter i Sveits

30. Jamadi al-Aval 1437 etter Hijra (10.03.2016), takket være innsats fra Shia Rights Watch, som tilhører Imam Shirazi fundamentet i Washington, og i samarbeid med den frie muslimen (ikke-vold organisasjonen) ble det holdt konferanse med tema «Kvinnens bemyndigelse» i Sveits. Denne konferansen ble holdt i senter for menneskerettigheter i byen Genève.

Tilbedelse gjennomført før en ble sjia

Spørsmål: Hvilke regler gjelder for tilbedelse gjennomførte før en person ble sjia? Og hvilke regler gjelder den som ikke var praktiserende da han trodde på den forrige trosretningen og ikke gjennomførte slike tilbedelser? Svar: Det han gjennomførte av tilbedelse i henhold til sin trosretning trenger han ikke å gjenta. Når det

Å gjennomføre Janaba-bad under regn

Spørsmål: Holder det mål å stå under regn for å fullføre ghusul janaba? Svar: Ja, hvis en gjorde niyah – sa intensjonen – og vannet rørte hele kroppen. Istiftah nr. 1018

Spørsmål om Dua al-Simat

Spørsmål om Dua al-Simat Spørsmål: Er fortellerrekken til Dua al-Simat bekreftet for å være troverdig? Svar: Ja, det er en av de kjente dua i henhold til sjia lærde fra alle tider og steder. De og alle troende leser den jevnlig. Den er nevnt i troverdige bøker som Misbah, skrevet av Sheikh