Marji Shirazi rådet ungdommer og studenter: Konkurrer med hverandre om å tilegne dere gode manerer og nyttig kunnskap

Kvinnelige religionsstudenter fra Tibris og Qom, i følge med sine ektemenn, besøkte Marji Shirazi, 19.02.2016. De hørte på hans nyttige veiledninger. Marji Shirazi sa: Koranen forteller: ‘‘La konkurrentene konkurrere med hverandre (for å få denne belønningen).’’ Al-Motaftifin, vers 26. Allah befalte konkurranse. I denne verden konkurrer noen mennesker i torget om

Det ble holdt sorgseremoni for Faitma al-Zahra i huset til Marji Shirazi

Det ble holdt sorgseremoni for Fatima al-Zahras martyrium i huset til Marji Sayid Sadik al-Shirazi i Qom, 22.02.2016. Det ble holdt taler om Fatimas (fvmh) gode egenskaper. Gjester fra Irak og lærde var med. Under seremonien ble biografien om Fatima (fvmh) nevnt og videre ble det presisert at hun forsvarte

Marji Shirazi: De første fyrstene introduserte tradisjonen om å tilskrive den islamske profeten løgn

Den islamske forfatteren Sheikh Najah al-Tai besøkte Marji Shirazi 10.02.2016. Etter hilsen, så hadde de en prat om forfatterskap og religionsforskning, spesielt når det gjelder tolkning av Koranen og ahadith. Marji Shirazi spurte Dr. Al-Tai: ‘’Hvordan går det med deres bok om Koranens tafsir (tolkning)?’’ Tai svarte tilbake: Priset være Gud, nå

Bønnen til den som reiser ofte

Spørsmål: En mann reiser til sitt arbeidssted hver dag. Hvilken regel gjelder hans bønn i løpet av reisen, skal hans bønn være forkortet eller fullstendig? Og hva hvis han går fra et sted til et annet sted, skal han be fullstendig eller forkortet (for han kan anses for å reise

Å avbryte lesing av dua

Spørsmål: Er det lov for meg å lese dua al-Nudbah, så stopp, deretter vend tilbake til lesingen fra det skriftstedet hvor jeg stoppet, eller må jeg lese hele duaen fra starten av? Jeg eier en butikk. Når jeg leser duaen hver dag, så pleier det å komme til meg noen

Gjesping under bønnen

Spørsmål: Blir bønnen ugyldig på grunn av gjesping? Svar: Hvis mennesket ikke blandet med gjesping lyd som f. eks ‘’ooh’’, så blir ikke bønnen ugyldig, men det er mislikt å gjespe under bønnen. Istiftah nr. 1006