Marji Shirazi – Irakiske stammer har hatt aktive roller, klare standpunkt og gitt ofringer med standhaftighet for Allahs bok og Ahlulbaits sak

En rekke irakiske stammeledere besøkte ayatolla Sayid Sadik al-Shirazi. De kom til hans hus i Qom, 6. Rabi al-Thani, 1437 etter Hijra (17/1/2016). Blant dem var Sadah fra Al Yasiri, Al Mekki og Al Jabaz.
Etter at Marji Sirazi (måtte Allah forlenge hans liv) hilste på gjestene sa Sheikhen fra Al Yasiri:
‘’Kjære Sayid! Vi er her foran dere. Vi har æren av å møte dere. Vi er med deres autoritet som tjener familien til Profeten Muhammed, bekrefter sannhet og sjiamuslimsk lojalitet. Dere har presentert det dyre og det verdifulle for Ahlulbaits sak. Vi står til tjeneste for dere. Takket være dere har vår ære, vår heder og vår praktisering av Islam blitt forøkt og forsterket. Vi er barnebarna til de store personlighetene som deltok med deres bestefar, Sheikh Muhammed Taqi Shirazi, i 1920 revolusjonen. Vi håper at du kan lede oss for Islams, Sjiaislams og Iraks sak.’’
Så snakket Ayatolla Shirazi og sa: ‘’Jeg takker alle dere kjære brødre. Jeg håper at dere kommer til å være gode stedfortredere for deres forgjengere, som var standhaftige for Allahs bok og for Ahlulbaits sak. Disse to, Allahs bok og Ahlulbait, fvmd, utgjør de to levningene til Allahs sendebud, som sa: ‘’Jeg etterlater blant dere to vektige ting: Allahs bok og min itrah, min Ahlublayt. Hvis dere følger dem vil dere aldri fare vill etter meg.’’
Så sa Sayid: ‘’Jeg takker dere og deres forfedre på grunn av deres standhaftighet for Islams sak, Koranens sak og Ahlulbaits, fvmd, sak, i forbindelse med 1920 revolusjonen, også før denne tiden og etter denne tiden. Jeg takker dere for deres standhaftighet under Bath-tiden, under Iraks vanskelige dager, og spesielt for å ha representert Hussaini ritualene på best mulig måte. Jeg takker dere for å ha tatt vare på Imam Hussains gjester, spesielt de gående blant dem. Dere har åpnet deres hus og deres hjem for Imam Hussains besøkere, som kom fra Irak og utenlands. Dere har vist dem gjestfrihet.’’
Så understrekte Ayatolla Shirazi: ‘’Mennesket i denne verden har behov for aktiv rolle og klart standpunkt, for verden består av aktiv rolle og klart standpunkt. Priset være Allah har dere, deres forfedre og inshaAllah deres barn aktiv rolle og klart standpunkt. Dette er verdens og det hinsidige livets stolthet. Vit at verden består av mange torg, men i det neste livet eksisterer bare et torg. Det er Ahlulbaits, fvmd, torg. Hvis et menneske taper i et av verdens torg, så kan det jobbe i et annet torg. Men hvis det taper i det neste livets torg, Ahlulbaits torg, hvor skal det gå? Vit at Ahlulbaits (fvmd) lager i det neste livet fins i verden, og dette lageret er aktiv rolle og klart standpunkt.’’
Så understreket Ayatolla Shirazi: ‘’Mitt inntrykk etter å ha lest historien om alle irakiske gode stammer, spesielt om deres forfedre, og etter å ha hørt om dem, er at de har presentert mange gode ofringer (for Islams sak).’’
Deretter avsluttet Ayatolla Shirazi sin samtale med å si: ‘’Jeg ber Allah om å hjelpe dere i alle deres sak, og om ikke la deres samling bli splittet, og om å forene dere, spesielt deres ungdommer som er fremtidens generasjon og håp. Jeg ber Allah om å akseptere deres handlinger, og at Ahlulbait, fvmd, hjelper dere. Dere er årsaken til vår stolthet.’’

1915276_1016303991765865_1500429508490579796_n

12573024_1016304255099172_1050039370892363026_n

12651101_1016303805099217_1367687962038158357_n

12645242_1044022372321964_2843077661906278002_n

Leave a Reply