Marji Shirazi sa: Mediers ansvar er å bevisstgjøre samfunnet

Under ny utvikling av teknologi er det viktig å bruke et nytt våpen, som er enda sterkere enn ødeleggelsesvåpen, og det er medier. Dagens medier har bevist at de klarer å oppfylle målet bak kriger uten å gjennomgå krig, og uten å bombe infrastrukturer. De kan oppnå mange mål uten

Spørsmål om å elske Gud

Spørsmål: Hvordan kan et menneske elske Gud? Svar: Allah talte til Profeten Muhammed og sa: ‘’Minn dem om Allahs dager.’’ Ibrahim, vers 5. Imam al-Sadik (fvmh) har sagt at dette betyr minn dem om Allahs godhet og velsignelser. I en hellig beretning er det nevnt at mennesket skal minne seg selv

Representant fra Marji Shirazi besøker muslimske familier i Tyskland

Ayatolla Sayid Sadik Shirazi har anbefalt at det holdes god kontakt med muslimske familier i vesten, og at deres programmer, deres forhold og deres problemer skal bli undersøkt. For denne hensikten besøkte en representant fra Marji Shirazi i London, hujjatul Islam wal muslimin Sheikh Abdul-Rahman al-Haeri, Tyskland. Han undersøkte hvordan

Sorgseremoni for Imam Hassan Askari (fvmh) i huset til Marji Shirazi

Sorgseremoni for Imam Hassan Askari (fvmh) i huset til Marji Shirazi Under minnedagen for martyrdommen til Imam Hassan Askari (fvmh) ble det holdt sorgseremoni i huset til den religiøse autoriteten stor ayatolla Sayid Sadik Hussaini Shirazi (måtte Allah forlenge hans liv) i Qom, søndag, 8. Rabi al-Awal, 1437 etter Hijra (20/12/2015).

Å gå uten hijab er en overtredelse mot andres rettigheter

Spørsmål: Det er uttalelser som blir sagt av noen. Jeg ønsker å vite hva marji Shirazi sin mening om dem er. Det sies: En kvinne som går uten hijab som Allah har pålagt gjør en form av overtredelse mot andres rettigheter, og å tråkke på andres rettigheter er ikke lov,

Imam Shirazi fundamentets pressemelding om de tragiske hendelsene i Nigeria

Imam Shirazi fundamentets pressemelding om de tragiske hendelsene i NigeriaI Guds navn, den barmhjertige, den nåderike‘’Ikke betrakt de som ble drept for Allahs sak for å være døde. De er levende hos sin Herre og mottar forsyning.’’ Sannelig, Allah, den opphøyde, den veldige, har talt på ærlig måte. Imam Shirazi

Spørsmål om å se den feilfrie imamen i drømmen

Spørsmål: Hvordan tolker dere å se en av de feilfrie imamene? Bærer dette en spesiell hentydning? Svar: Drømmer kan bære gode budskap. Den som drømmer, det være seg mann eller kvinne, burde likevel passe på tre ting: 1. Å ikke fortelle noen om sin drøm. 2. Å tolke drømmen på god