Religionstudentene gir veiledninger

Religionstudentene gjør tjeneste for de som marsjerer til imam Husseins (fvmh) helligdom Religionsstudenter deltar og gir veiledninger til millioner av mennesker som besøker og marsjerer til imam Husseins helligdom i Kerbela. I denne anledningen er det åpnet istiftat-senteret 9. Safar-måneden, 1437 (22/11/2015). Dette ble gjort etter anbefaling og ordre fra Ayatolla

Marji Sayid Sadik Shirazis ord om religion

1. Religion betyr metode for væremåte i dette livet. 2. Falskhet er splittet, men sannheten fremstår alltid som ett. 3. Så lenge alle profeter sendes av en gud, så er deres metode felles. 4. Et friskt menneske driver med sine gjøremål på vanlig måte. Til gjengjeld har den syke vanskelighet med å stå opp og sitte. Slik

Nei til alle former av korrupsjon

31

Det menneskelige aspektet krever at vi avviser alle former for korrupsjon, under alle omstendigheter i livet. Det første og endelige målet består i å bevare menneskets menneskelighet. Å bekjempe korrupsjon er viktigst hjørnestein for å oppfylle dette målet. Det er ingen forbindelse mellom menneskelighet og korrupsjon. Kanskje det er mest

Å hjelpe andre

Spørsmål: Jeg er en arbeidstaker nå. Min mor og min far døde da jeg var ung. Mine tanter passet på meg og jeg levde under deres omsorg. Derfor lurer jeg på, er det lov for meg å hjelpe mine tanter med et pengebeløp uten å opplyse min ektemann? Jeg spør

Spørsmål om fredagsbønn

Spørsmål: Er fredag-bønnen obligatorisk under den tiden imam Mehdi (fvmh) er skjult? Svar: Fredag-bønnen er kun vajib (obligatorisk) når imamen (a.j) er offentlig tilstedeværende. Under en annen tid er den betraktet for å være Mustahab (anbefalt). Signert av kontoret til storayatolla Sayid Sadik Hussaini Shirazi. Ref: September, 3, 2013.

Hva vet verden om Islam?

I barmhjertig og nåderik Allahs navn Tyrannene fra Bani Ummayah var mer urettferdige enn Firaoun og Namrod Annabaa nettverket: Ingen tyranner klarer å viske bort alle historiske dokumenter og bevis, som bekrefter deres urettferdighet og forsøk på å lure mennesker. Urettferdigheten til Firaoun og Namrod ble avslørt, selv om de

Å søke sosialt fellesskap med ahl al-kitab

Spørsmål: Er det å søke sosialt fellesskap med ahl al-kitab og de som hater Islam (fordi de ikke kjenner til sannheten) et brudd med plikten om tabarri, å ta avstand fra sannhetens fiender, eller er det tillatt for å beholde gode forhold mellom mennesker? Svar: Det er tillatt. Referanse:

Bruk av Taqiyah

Spørsmål: Jeg har konvertert til sjiaislam. Mitt problem er at hvis jeg åpent snakker om min konvertering så vil jeg miste min posisjon blant min familie og beskyttelsen til min onkel. Så jeg lurer på, kan jeg bruke taqiyah? Hvis dette er tillatt, så kan jeg be med Ibadhi